top of page

PRIVACY POLICY

BEHEER

De website www.smarttracking.be staat onder beheer van Smart Tools bvba, Nieuwe Kerkstraat 3G, 9150 Kruibeke.

GEGEVENS VAN DE BEZOEKERS

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.smarttools.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Smarttools.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Smarttools.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan smarttools.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

COOKIES

Smarttools.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan smarttools.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

VRAGEN

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij smarttools.be. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

DISCLAIMER

smarttools.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij smarttools.be.

GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT VERSTREKT WORDEN

smarttools.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het verwerken van de bestelling.
- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Smart Tools bvba denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Gegevens die door de klant aan smarttools.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

BEVEILIGING

De gegevens die de klant aan smarttools.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

AANPASSING VAN KLANTENGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Smarttools.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door smarttools.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

bottom of page